flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ризики, які несуть за собою неявки в судове засідання за викликом, відмова або уникнення отримання судової повістки

Ризики, які несуть за собою неявки в судове засідання за викликом,

відмова  або  уникнення отримання судової повістки

 

Невиконання учасниками судових справ процесуальних обов’язків, зокрема, неявка в судове засідання без поважних причин, не тільки затягує судовий розгляд, але містить ризики бути підданим заходам процесуального примусу та особистого позбавлення  себе в інформації щодо прийнятого судового рішення.

З початку 2018 року суддям  Міжгірського райсуду доводилось досить часто  відкладати судові  розгляди справ кримінального судочинства, а саме:  через неприбуття обвинуваченого  – 10 разів, неприбуття захисника – 1 раз, неприбуття свідків – 1 раз, неприбуття інших учасників процесів – 1 випадок, а також з інших підстав (за клопотаннями учасників або через відсутність інформації про належне повідомлення) – 49 разів. Як показує практика, дуже часто учасники процесів  вчиняють відповідні дії або бездіяльність  умисно, з метою затягування судових розглядів, уникнення відповідальності або страху постати перед судом. Враховуючи  наявність вищенаведених фактів зловживання процесуальними правами, з метою забезпечення права кожної людини на розгляд судової справи впродовж розумного строку, відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суддям доводилось вживати заходів для підвищення оперативності розгляду справ. З початку 2018 року  у 3 випадках було застосовано привід обвинуваченого, у 7 – привід свідка, а  на 6 осіб - накладено грошове стягнення по 850 гривень кожному.

Незважаючи на те, що Цивільним процесуальних кодексом також передбачено застосування заходів процесуального примусу,  за період з січня по вересень 2018 року суддями Міжгірського райсуду вони  не застосовувались. Проте факт відсутності таких заходів зовсім не свідчить про те, що при розгляді справ цивільного судочинства  100% учасників з’являлися до суду за викликом. Насправді, тут затягуванню судового розгляду завадили інститути заочного розгляду та спрощеного провадження в цивільному процесі.

Чинний ЦПК передбачає, що в разі неявки в судове засідання належним чином повідомленого відповідача, від якого не надійшло заяви про розгляд справи за  його відсутності, суд може ухвалити  заочне рішення на підставі наявних у справі доказів. 

Дуже часто громадяни припускаються помилкової думки, що у випадку уникнення отримання повідомлення від суду, вони вважатимуться неповідомленими і  дана подія їх мине, проте про протилежне говорить норма  ч.8 ст.128 Глави 7 Цивільного процесуального кодексу, яка вказує, що  днем вручення судової повістки є:

1) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Тому умисне або неумисне неотримання судової повістки не буде перешкодою для ухвалення судового рішення, якщо на поштовому повідомленні будуть зазначені такі відмітки як: «відмовився від отримання», «відсутній за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування».   

З початку року, за відсутності будь-якого реагування відповідачів, було винесено 23 заочні рішення, відповідно до яких:

- присуджено до стягнення майже1,5 мільйони гривень з 6 громадян;

- 1 особу позбавлено права користуватись житловим приміщенням;

- щодо 8 осіб ухвалено рішення про  розірвання шлюбу;

- 2 громадянам присуджено до стягнення аліменти;

- 4 осіб позбавлено батьківських прав.

Окрім  вищезазначених учасників процесів, можна припустити, що не довідались про прийняте рішення і відповідачі, які не отримали ухвалу суду про розгляд справи в спрощеному провадженні, а відповідно і не мали змоги висловити свою позицію.  Оскільки у спрощеному провадженні  розглядаються малозначні спори (до 176200 грн. у поточному році), то  це найчастіше є значна частина справ про стягнення заборгованості за кредитними договорами. В результаті, ухилившись від отримання документів від суду, особа може так і не довідатись про присуджені їй до стягнення суми аж до появи виконавців, які  примусово виконуватимуть судове рішення.

Все вищенаведене свідчить, що в будь-якому випадку, поведінка громадян щодо ухилення від отримання повідомлень від суду не йде їм на користь.  Якщо для суду наслідком може буде затягування судових розглядів, то для громадян існує велика ймовірність бути: підданими штрафу від 0,5 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, доставленими в суд примусово, притягнутими до відповідальності за неповагу до суду, а також  позбавленими в інформації щодо вирішуваних стосовно себе спорів.

 

Прес-служба суду