Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ ТА ІНШИХ САНКЦІЙ ЗГІДНО ПОСТАНОВ ТА ВИРОКІВ МІЖГІРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Банківські реквізити для сплати адміністративних штрафів та інших санкцій згідно постанов та вироків Міжгірського районного суду Закарпатської області

 Банківські реквізити для сплати адміністративних штрафів та інших санкцій згідно постанов Міжгірського районного суду Закарпатської області

 

Отримувач

 УК у Міжгірському р-ні/Міжгірський р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

38024468

Рахунок отримувача

31113106700131

Банк отримувача

ГУДКСУ у Закарпатській області 

Код банку отримувача  МФО

812016

Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); адміністративний штраф та інші санкції, ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), (адреса)