Задати питання
flag Судова влада України

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

Міжгірський районний суд

Закарпатської області

НАКАЗ

06.12.2012р. смт. Міжгір`я № 01-04/58

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію, та

які можуть міститися в документах з

організації діяльності Міжгірського районного

суду Закарпатської області

З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Міжгірському районному суді Закарпатської області, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказу Державної судової адміністрації України від 23 жовтня 2012року №138, керуючись частиною другою статті 24 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності в Міжгірському районному суді Закарпатської області (додається).

2.Встановити, що перелік документів, яких з врахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф «Для службового користування», визначається наказом голови суду.

3.Визнати таким, що втратив чинність наказ Міжгірського районного суду Закарпатської області від 25.11.2011року №02-04/70 «Про службову інформацію» (зі змінами, внесеними наказом від 23.02.2012 року №01-04/12 та від 11.05.2012 року №01-04/24).

4.Головному спеціалісту з інформаційних технологій розмітити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

5.З наказом ознайомити суддів та працівників суду.

6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова суду В.П.Кривка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міжгірського районного суду Закарпатської області

від 06.12.12 р. № 01-04/58


Перелік

відомостей,що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Міжгірського районного суду Закарпатської області1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження,атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.